Godina sv. Josipa u crkvi sv. Frane


Postoji veoma značajna poveznica crkve sv. Frane u Šibeniku sa sv. Josipom. Stoljetni niz kulta i vidljivog traga što je ostao do danas u vidu prekrasnog drvenog svečeva oltara.

Četiri predivna ranobarokna drvena oltara, među prvima takvim u Dalmaciji, sagrađena su između 1642. do 1643. godine. Jedan od njih je i oltar sv. Josipa. Iako je ova slika sv. Josipa oslikana tek 1857., ovaj je oltar oduvijek bio posvećen sv. Josipu što je razvidno iz brojnih dokumenata samostanske pismohrane.

Usput, ima jedna zanimljivost vezana za oltara u crkvi sv. Frane u Šibeniku. Naime, još danas se čuvaju dvije vrijedne pergamene, koje sadrže papinske odluke od 5. travnja 1642. To je bula/breve pape Urbana VIII. kojom daje privilegij crkvi Sv. Frane u Šibeniku da u njoj tijekom sedam godina (priprema za Jubilarnu godinu 1650!) mogu postići potpuni oprost kao što bi dobili oprost da pohode sedam oltara u bazilici sv. Petra u Rimu oni koji pohode sedam oltara u toj crkvi: „visitantibus septem altaria Ecclesiae Sibenicensis S. Francisci“.

Istu odluku obnovio je papa Inocent XI. dana 4. lipnja 1683.

I još jedna zanimljivost vezana za sv. Josipa u našoj crkvi sv. Frane u Šibeniku. Iste godine 1856. kada je na ovom oltaru postavljena nova slika sv. Josipa osnovana je i Bratovštinu sv. Josipa za sretnu smrt.

Na tragu naših predšasnika i stoljetnoj tradiciji ove crkve koja njeguje kult sv. Josipa i mi ćemo nastaviti.

Kako?

Tako što ćemo svakog 19. u mjesecu slaviti svetu misu svetoga Josipa, a prije toga ćemo imati molitve i pobožnosti koje propisuje Apostolska pokorničarna, a u svezi zadobivanja oprosta. Jednako tako, spomenut ćemo se sv. Josipa i svake srijede, kako poziva papa Franjo u apostolskom pismu „Patris corde“.

OBJAVLJENO: 18.1.2021.

Aktualno

Proslava sv. Josipa 2021.

Za proslavu svetkovine zaštitnika Hrvatske sv. Josipa u šibenskoj crkvi sv. Frane – Hrvatskom nacionalnom svetištu prvoga hrvatskog kanoniziranog sveca Nikole Tavelića vjernici će se pripremati trodnevnicom koja započinje u utorak […]

Započele korizmene duhovne obnove petkom

Molitvom pred slikom Milosrdnog Isusa u crkvi sv. Frane u Šibeniku započeo je niz duhovnih obnova petkom. Tema prvog petka je post, a odabrana je prema liturgijskim čitanjima od dana. […]

Korizma 2021.

Duhovna četrdesetodnevna priprava pred blagdan Uskrsa KORIZMA U SVETIŠTU REDOVITI PROGRAM Molitva večernje s fratrima i molitva krunice svaku večer prije svete mise Ispovijed prije i tijekom svake svete mise […]

Hrvatsko nacionalno svetište sv. Nikole Tavelića


Trg Nikole Tomasea 1, 22000 Šibenik

Tel. 022 201 480, Fax. 022 201 481

Web. svetiste-sibenik.hr

Email. info@svetiste-sibenik.hr

Facebook. Sveti Frane Šibenik