Aktivnosti

fsr

Franjevački svjetovni red

Članovi Franjevačkog svjetovnog reda (FSR-a) nastoje u svijetu živjeti Evanđelje na način kako je to činio sveti Franjo Asiški. U krilu Katoličke crkve Gospodin ih okuplja i nadahnjuje pozivom kojeg je nekoć uputio sv. Franji. Oni odgovaraju na taj poziv čeznući za izgradnjom ovog svijeta u kojem ih je Gospodin pozvao. […]

vb

Vojska Bezgrešne

Marijanska udruga koju je osnovao sv. Maksimilijan Kolbe 16. listopada 1917. godine u Rimu. Ova je udruga 8. siječnja 1998., postala internacionalna i javna udruga, priznata od vrhovnih crkvenih vlasti. […]

hod

Hodočašća

Informirajte se o skorašnjim hodočašćima u organizaciji Hrvatskog nacionalnog svetišta sv. Nikole Tavilića […]