Dar Svetištu u Šibeniku: slika s kanonizacije


Talijanska provincija sv. Franje franjevaca konventualaca, na sjednici provincijskoga definitorija od 3. do 7. srpnja 2023. godine održanog u Samostanu sv. Franje u Oristanu, darovala je u trajno vlasništvo Hrvatskom nacionalnom svetištu sv. Nikole Tavelića sliku s kanonizacije prvoga hrvatskoga sveca i drugova mučenika koju je u Bazilici sv. Petra u Rimu dana 21. lipnja 1970. godine predvodio papa Pavao VI.

Slika je djelo talijanskoga umjetnika Gaetana Gambilonghija, a pripremila ju je tadašnja Postulatura za Tavelićevu kanonizaciju. Tih dana nalazila se izložena u Bazilici Dvanaestorice Apostola u Rimu pri Kuriji Reda franjevaca konventualaca gdje je kard. Bertoli 22. lipnja 1970. godine slavio svetu misu, a zatim održao primanje za sve za sve uzvanike koji su na bilo koji način sudjelovali u procesu kanonizacije. Valja istaknuti da je u svojem manjem formatu služila kao promidžbeni materijal s kratkim životopisom novih svetaca i molitvom njima u čast. Također, nalazimo je na zavjetnim svijećama koje su hrvatski hodočasnici prinijeli i darovali papi Pavlu VI. za vrijeme euharistijskoga slavlja same kanonizacije. Slika je nakon proslava kanonizacije poslana i čuvana u sakristiji crkve i samostana sv. Franje Asiškoga franjevaca konventualaca u Viterbu zajedno s drugim slikama beatifikacija braće Reda.

Nakon višegodišnjega zaborava, a zatim i potražnje za ovom slikom posljednjih godina, napokon je „pronađena“ u Viterbu, odakle je sredinom svibnja 2024. godine dopremljena u Šibenik. Ova slika još jedan je poticaj svakome od nas na oživljavanje uspomene ne samo na događaj kanonizacije nego i molitvenoga ozračja i pouzdanja u zagovor sv. Nikole Tavelića, ali i na prikupljanje materijala i svjedočanstava vezanih za ove događaje.

Slika je dimenzija 350 cm x 250 cm. Prikazuje četvoricu novih svetaca Franjevačkoga reda: Nikolu Tavelića iz Šibenika, Deodata iz Ruticinija, Stjepana iz Cunea i Petra iz Narbone. Novi sveci nalaze se na oblaku poviše Jeruzalema gdje su 14. studenoga 1391. godine podnijeli mučeništvo i dali svoj život za vjeru u Isusa Krista. Uz njih se nalaze četiri palme, karakterističan simbol mučenika. Među njima se istaknuo Nikola Tavelić koji u svojim rukama nosi svitak s natpisom „Propter CHRISTUM nec ignem nec mortem per timescimus“ dok ostala trojica u svojemu stavu predanja jasno očituju da su spremni propovijedati Krista i za njega umrijeti. Za njih će sveti Pavao VI. reći: „Njihova osobita vjera u Boga i postojanost duha zasjala je u onome času kad su odlučili otvoreno posvjedočiti za Krista, javno propovijedati i tumačiti njegovo Evanđelje, u kojem se nalazi blago istine i put, kojim ljudi mogu postići vječno spasenje“ (Bula proglašenja svetima „Divini Magistri“).

Slika će 20. lipnja 2024. godine biti izložena i predstavljena u crkvi sv. Frane u Šibeniku.

Dolaskom ove slike Svetište želi obilježiti 54. obljetnicu Tavelićeve kanonizacije, stoga će svetu misu 21. lipnja 2024. godine u 19 sati predslaviti mons. Ante Ivas, šibenski biskup u miru i svjedok događaja kanonizacije i domovinske proslave u rujnu 1970. godine.

Braća Samostana sv. Frane i čuvari Svetišta sv. Nikole Tavelića u Šibeniku zajedno s fra Josipom Ivanovićem, rektorom Svetišta, zahvaljuju Talijanskoj provinciji sv. Franje Asiškoga i provincijalnom ministru fra Francescu Lentiju te Samostanu sv. Franje u Viterbu i gvardijanu fra Damijanu Frunzi te svima koji su pomogli u pronalasku i prijevozu.

OBJAVLJENO: 20.6.2024.

Aktualno

Svečano proslavljen “ljetni” sv. Nikola

Dana 21. lipnja 2024. godine u Hrvatskom nacionalnom svetištu sv. Nikole Tavelića proslavljena je 54. obljetnica kanonizacije našega prvoga kanoniziranog sveca i njegove braće. Svečanu svetu misu predslavio je mons. […]

Lipanjski sveti Nikola

Dana 21. lipnja 2024. godine svečanu svetu misu o 54. obljetnici kanonizacije sv. Nikole Tavelića u njegovu Hrvatskom nacionalnom svetištu sv. Nikole Tavelića i crkvi sv. Frane u Šibeniku predslavit […]

Dar Svetištu u Šibeniku: slika s kanonizacije

Talijanska provincija sv. Franje franjevaca konventualaca, na sjednici provincijskoga definitorija od 3. do 7. srpnja 2023. godine održanog u Samostanu sv. Franje u Oristanu, darovala je u trajno vlasništvo Hrvatskom […]

Hrvatsko nacionalno svetište sv. Nikole Tavelića

Trg Nikole Tomasea 1, 22000 Šibenik

Tel. 022 201 480, Fax. 022 201 481

Web. svetiste-sibenik.hr

Email. info@svetiste-sibenik.hr

Facebook. Sveti Frane Šibenik

Naša Pravila privatnosti