Pismo iz Svete Zemlje


Jeruzalem, 21. lipnja 2020.

Prot. BA-253-RV/20

Preuzvišeni i uzoriti članovi Hrvatske Biskupske Konferencije,

Rektore Nacionalnoga svetišta sv. Nikole Tavelića,

subraćo Prvoga Franjevačkoga Reda i Trećega franjevačkog reda,

redovnici i redovnice, braćo i sestre hrvatskoga naroda

Predragi svi,

Gospodin vam dao mir!

Budući da ne mogu fizički biti s vama u Šibeniku, prigodom 50. obljetnice proglašenja svetima svetoga Nikole Tavelića i drugova, poradi ograničenjâ putovanja uzrokovanih pandemijom, koja još uvijek nije prošla, želio sam vam se oglasiti s nekoliko riječi, kako bih obnovio veze između naše franjevačke misije Kustodije Svete Zemlje u Jeruzalemu, i Crkve u Hrvatâ. Duboka je to sveza, koja seže upravo u vrijeme svetoga Nikole Tavelića te njega vazda treba imati u vidu.

Dopustite mi sa zahvalnošću se prisjetiti što je sveti papa Pavao VI. rekao na početku svoje homilije prigodom kanonizacije svetoga Nikole, 21. lipnja 1970.: „Osobito smo radosni što smo mogli proglasiti svetost ovih mučenikâ vjere, potvrdivši na taj način ispred Crkve opravdanost njihova štovanja koje im se iskazuje još od vremena njihove tragične i blažene smrti – osobito Nikole Tavelića, zahvaljujući njegovim sugrađanima iz Šibenika, i njegovim sunarodnjacima, koji oduvijek vjerno čuvaju spomen na njega, vazda obilježen pobožnošću i čašćenjem. Na taj se način ispunja dugo očekivani i u nadi čuvani zavjet”.

Zahvaljujući ljubavi i pobožnosti vašega naroda, a osobito šibenskih vjernika, ukorijenila se i razvila kroz stoljećâ svijest o svetosti Nikole Tavelića i njegovih drugova, koji su ispunjenje svoga misionarskog poziva živjeli ovdje u Jeruzalemu, i okrunili ga mučeništvom. Kako se prisjetio sâm sveti Pavao VI. u homiliji održanoj prigodom kanonizacije, posrijedi je mučeništvo življeno kao „svjedočanstvo, odnosno, subjektivna i objektivna potvrda vjere,” motivirano željom za davanjem vlastita života iz ljubavi prema Isusu Kristu – „apsolutno očitovanje ljubavi”, što „potvrđuje savršenu ljubav”.

Za nas kršćane Svete Zemlje, koji smo neznatna manjina – svega 2% ukupnoga broja stanovnika, svjedočanstvo svetoga Nikole i njegovih drugova tvori primjer kršćanske jakosti i odvažnosti, iako su se vremena duboko promijenila te se danas njihov način evangelizacije ne bi dao ponoviti. Nikola i njegovi drugovi naši su prvi mučenici – dakle, oni koji su svojom krvlju učinili našu misiju plodnom. Njihovo svjedočanstvo, u tim stoljećima u kojima nikada nije bilo lako ovdje utjeloviti miroljubiva načela franjevačke misije, motiviralo je na tisuće braće, iz čitavoga svijeta, dati život sa svoje strane: u služenju malenoj mjesnoj kršćanskoj zajednici, u održavanju živom kršćanskoga spomena svetištâ što pripovijedaju o otajstvu utjelovljenja Sina Božjega, i našega otkupljenja, u primanju hodočasnikâ željnih obnove vjere u doticaju sa Svetim mjestima, u služenju siromasima i bolesnima svih vjera, svjesni kako to sa sobom nosi pogibao od smrti uslijed kuge, kolere, i drugih zala.

Za vas su sveti Nikola i drugovi upravo od temeljna značaja, jer samu vašu Crkvu podsjećaju na važnost biti Crkvom kadrom stvarati zvanja za poslanje; u srcu – osobito mladih, njegovati želju dati život kao svjedočanstvo vlastite vjere u Isusa Krista, i ljubavi prema njemu. Danas nam je na poseban način potrebno radikalno svjedočanstvo mučenikâ. U vremenu kao što je naše, u kojemu je život često obezvrjeđivan i odbacivan, važno je upravo naučiti ga cijeniti; naučiti ga davati. U vremenu u kojemu se čini kako ne postoje objektivne istine, važno je znati svjedočiti Krista – Put, Istinu, i Život, jer je i On sam svjedok istine, sve do sebedarja.

Zaključujem još jednim citatom iz homilije održane pred 50 godina od strane svetoga Pavla VI., na dan kanonizacije naših mučenika. Ono što je tada kazao ovaj sveti papa, danas odzvanja upravo izazovnom aktualnošću, na svim stranama svijeta: „Sveti Nikola Tavelić i drugovi. Danas se spominjemo. Spomen postaje sadašnjost, a mi promatramo. Povijest postaje učiteljicom. Sučeljava ove daleke likove idealističnih franjevaca, neopreznih, ali nošenih pozitivnom i divljenja vrijednom ljubavlju prema Kristu te uvjereni u misionarsku nužnost svojstvenu vjeri: mučenike; i naš suvremeni mentalitet, koji pod okriljem razvijena skepticizma skriva komotnu i popustljivu plašljivost, koja, lišena viših i unutarnjih načela, logičnim nalazi prianjanje uza postojeće ideje, psihologiju koja je posljedicom kolektivne alijenacije u potrazi i u službi isključivo vremenitih dobara. U nama se rađa stanovit osjećaj nelagode: osjećamo se istovremeno i udaljeni od tih junaka vjere, ali i priznajemo, iz puno razloga, kako su nam bliski. Oni nisu anakroni, za nas nestvarni likovi: govore nam i previše te nam gotovo predbacuju našu nesigurnost, našu odveć laku neodređenost, naš relativizam, koji više voli modu, negoli vjeru. Bili daleki ili bliski, svakako su naši te nas upozoravaju i potiču – čini nam se – riječima sličnim onima što smo ih i mi sami pred ne tako puno vremena izrekli: valja imati odvažnost za istinu! Kršćansku odvažnost.”.

Na ovaj dan, ne mogavši biti fizički ondje s vama, slavit ćemo Euharistiju u zajedništvu s vama, kod kapele Apostolskoga poslanstva u Jeruzalemu, koja sadrži oltar posvećen svetome Nikoli Taveliću; slavit ćemo zajedno s preuzvišenim mons. Leopoldom Girellijem, Apostolskim delegatom za Jeruzalem i Palestinu, Apostolskim nuncijem za Izrael i Cipar. Željeli smo da i naša matična kuća, Samostan Svetoga Spasitelja, ima kapelu posvećenu svetome Nikoli i njegovim drugovima, kako bi i novi naraštaji braće, u njegovoj školi, naučili dati život.

U nadi očekujemo dan kada ćemo – povratkom u normalnost – moći doći iskazati čast prvomučeniku Kustodije Svete Zemlje, u njegov rodni grad Šibenik, te nestrpljivo iščekujemo dan kada ćete se vi, kao hodočasnici, moći vratiti u Svetu Zemlju, i zajedno blagosloviti kip svetoga Nikole koji ćemo postaviti na nekoliko metara od dvorane Posljednje večere, gdje je bilo prvo sjedište Kustodije, u vrijeme u kojemu su Nikola i drugovi u mučeništvu dali svoj život.

Bratski pozdrav, uz povezanost u molitvi,

fra Francesco PATTON OFM, kustos Svete Zemlje

fra Marco CARRARA OFM, tajnik Svete Zemlje

OBJAVLJENO: 21.6.2020.

Aktualno

Porcijunkula 2021.

PROSLAVA BLAGDANA GOSPE OD ANĐELA U SAMOSTANSKOJ CRKVI SV. FRANE U ŠIBENIKU Popularna „Porcijunkula“ svečano će biti proslavljena i u crkvi sv. Frane u Šibeniku. Zbog mogućnosti dobivanja potpunog oprosta […]

Dan djedova i baka

U nedjelju obilježavamo Prvi svjetski dan djedova i baka i starijih osoba. Papa Franjo je u nedjelju 31. siječnja 2021. proglasio Svjetski dan djedova i baka i starijih osoba, i […]

Rič, dvi Župniku na odlasku

Svetkovina sv. Petra i Pavla veoma je svečano proslavljena u župi sv. Petra u Šibeniku gdje djeluju redovnici franjevci konventualci. Ova je proslava bila ujedno i oproštaj od župnika fra […]

Hrvatsko nacionalno svetište sv. Nikole Tavelića


Trg Nikole Tomasea 1, 22000 Šibenik

Tel. 022 201 480, Fax. 022 201 481

Web. svetiste-sibenik.hr

Email. info@svetiste-sibenik.hr

Facebook. Sveti Frane Šibenik